Michael Jackson This Is It

Ýíýõ¿¿ áëîãîîð ïîïûí õààíûã ñîíñîæ áèøèðäýã áàéñàí õ¿ì¿¿ñò ººðèéí ìýäëýãýýñ º÷¿¿õýí ÷ àòóãàé õóâààëöàõûã õ¿ññýí þì.

Äóóíû ¿ã

Бичлэгийн тоо : 4 | Дэлгэцэнд : 1-4

Michael Jackson - Childhood

2010-03-15 13:37:51

Michael Jackson - Childhood äóóíû ¿ã

Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (29) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Michael Jackson - Billie Jean

2010-03-15 13:34:58

Michael Jackson - Billie Jean äóóíû ¿ã

Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (29) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Michael Jackson - Beat it

2010-03-15 13:34:01

Michael Jackson - Beat it  äóóíû ¿ã

Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (8) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Michael Jackson - Bad

2010-03-15 13:32:31

Michael Jackson - Bad äóóíû ¿ã

Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (20) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй